ای قوم به "کج" رفته کجایید کجایید؟! (به ‎روزرسانی ۵)

گفتیم دارند دین را می‌‎کوبند، گفتند توهّم است! گفتیم دین‎تان را نشانه گرفته‌‎اند، گفتند توهم است! گفتیم تمام این جریانات برنامه‌ریزی شده و برای بر هم زدن امنیت مملکت است، گفتند توهم است! گفتیم ماجرا اصلاً زن، زندگی و یا آزادی، نیست، چیزهای دیگری در میان این شعار نهفته است، گفتند توهم است! گفتیم وحدت شما را نشانه گرفتند، گفتند توهم است! گفتیم داعش را برای ما درست کرده بودند، گفتند توهم است! ای آن‌ها که رفتن سپاه به سوریه و عراق و مبارزه با داعش را به سخره می‌گرفتید، اگر بستگان خودتان بین کشته‌شدگان امروز باشند که مسئولیتش را داعش ملعون پذیرفت، باز هم همین حرف را خواهید زد؟
یادتان هست وقتی از عواقب تضعیف امنیت کشور ‎‌گفتم و برخی مسخره کردند؟
و حالا منتظر باشیم و ببینیم:
واکنش پفیوزها و لاشی‌‎های فضای مجازی (بلانسبت تمام دوستان جان) در برابر کسانی که امروز به صورت علنی و در حین راز و نیاز با خدا کشته شدند چیست و دوباره چه اراجیفی سر هم خواهند کرد؟
خود شاعرپندارهای خودفروخته‎‌ی دوزاری چقدر در رثای بی‎‌گناهان و کودکانی که امروز مظلومانه به شهادت رسیدند، شعر خواهند سرایید؟
داستان‌‎پردازها و افسانه‎‌سرایان چقدر ظهور و بروز پیدا خواهند کرد؟
باز هم از آن عزاداری‌‎های مسخره و انتشار نقاشی‌‎ها و تصاویر جگر کباب‎‌کن‎‌شان خبری می‎‌شود یا خیر؟
آن دهه‎‌ی هشتادی‌‎های دارای اطوار روشنفکری و طالب عدل و آزادی برای این‎ شهداء چقدر رگ گردن باد خواهند کرد و فریاد بر خواهند آورد؟
این دفعه چقدر مخاطبین خود را از نطق‌‎های حماسی و آتشین خود محظوظ خواهند ساخت؟
این‌‎بار با چه توجیهاتی و چقدر پروژه‎‌ی یک بوم و دو هوای همیشگی‎‌شان را پیاده خواهند کرد؟
در چهل روز آینده چند تجمع اعتراضی در خونخواهی از این شهداء بر پا خواهند کرد؟
بشناسید کولی‎‌های ناحق و ساکتین حق را!

ببینیم باز هم به همان دیالوگ معروف، هی! پس این‌ چی؟!، خواهیم رسید یا خیر؟!

این هم تصویر هفته‎نامه‎ی الکترونیکی «النبأ» متعلق به گروهک داعش و شرح عملیات رذیلانه‎شان در حرم شاهچراغ برای آن‎هایی که هنوز اندر خم یک کوچه‎ی «کار خودشان است» مثل خر در گِل مانده‎اند:
وقتی Anti Zio[nism] عزیز با انتشار یادداشت شجاعانه و به موقع «چرا منِ معترض، اعتراض نمی‎کنم؟» به طور دقیق و با مستندات اشاره کرد که شعار "زن، زندگی، آزادی"، شعار گروهک تروریستی پ.ک.ک بوده، برخی ایشان را مسخره کردند.ولی امروز که پرده‎ها در حال افتادن هستند، معلوم می‎شود که چه کسانی باید مسخره شوند!

امروز ایشان با اشاره به آن یادداشت، در زیر همین مطلب نوشت:

حالا به طرز خیلی جالب و سوال‎برانگیزی NPR که یکی از بزرگترین رسانه‎های خبری آمریکا در دنیا است مقاله‎ای نوشته به همین عنوان و در آن مقاله اشاره می‎‎کند که شعار «زن، زندگی، آزادی»/«ژن، ژیان، ئازادی» شعاری است که اولین بار گروهک تروریستی PKK در سال ۲۰۰۶ در ترکیه به کار برده.... وقتی با تروریسم شروع شود، آخرش هم با تروریسم تموم می‎شود...! این هم تصاویر بخشی از این مقاله:
پس می‎توان گفت آن دسته از دختران، خواهران و مادران ایرانی که دانسته و ندانسته، غافل و یا جاهل، پشت سر هم هشتگ "زن، زندگی و آزادی" زدند و پیرو همین شعار، با موهای افشان‎کرده قبح بدحجابی را ریختند و با فحاشی، دست به اغتشاش، آشوب و آتش‎افروزی زدند. به نوعی با مسبّبین خون‎های ریخته شده در شاهچراغ شریک هستند.
آخرش نفهمیدیم حادثه تروریستی شاه‎چراغ، کار خودشان بود یا نه؟!
یادداشت‎های پیشنهادی:
https://virgool.io/@Roozbahani/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-bzkg9zygzlek
https://virgool.io/@sepehr.samii/%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D9%88-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-hzvhpfj6u1dc
https://virgool.io/MyGunpen/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86-uvpoq0zsw9rz
https://virgool.io/@m_39924635/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%81-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86-yc4qtcterpvb
https://virgool.io/@Z74/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D9%84%D9%91%D9%81%D8%A7%D8%AA-grav0svotv56
https://vrgl.ir/fB44t
https://virgool.io/@Roozbahani/%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-chihvuw7r4t5
https://virgool.io/@andishgar/%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86-%D9%85%DB%8C%DA%AF%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%87-nhdklzzldxo5
https://virgool.io/@M.Q22/%D8%AE%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AE%D9%86%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-uwv7whflrfut
https://virgool.io/@molavy/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-kzxf6yvxttjx
https://virgool.io/@badlier2260/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-lwf2effoauux
https://virgool.io/@m_61077460/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%86%D9%87%D9%84%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D8%AF-uvyjtdowplwn
https://virgool.io/WwwwAbi/%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%81%D8%AA%D9%87-ji1b2swxckok
https://virgool.io/@Ermiak/%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AF-kiqhyhkudfw2
https://virgool.io/@zdd397308/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-hnpdtgur3bs3
https://virgool.io/@rasolvaali/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA-ezrcfflryqk0
https://virgool.io/Moonlight/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AA-lqbrwmifkzhi
https://virgool.io/@andishgar/%D8%B4%D8%A7%D9%87-%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-pduzwg7jsmzx
https://virgool.io/@Karamazof/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-hugldbttciao
https://virgool.io/@m.a.rastgoo/%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1-urfjcdz19azz
https://igmag.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B2-otejkycleoci
https://virgool.io/@m_91757330/%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-jgmwuezgymid
https://virgool.io/@shahretawhid.com/%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D9%86%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%85-lcief0tpspuu
دو یادداشت در اثبات بی‎شرفی‎های ادامه‎دار الگوریتم ویرگول:
https://virgool.io/@Connor/%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%85%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D9%88-bistcuite-lvompqt9nyec
https://virgool.io/@alinn4274/%D8%A2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D9%87%D9%86%D9%88%D8%B2-%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85-hpvgka0kkkae