مطالب مرتبط با

تاریخ

تعداد کل نوشته‌ها: ۴۰

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی شرقی

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی شرقی
این مطلب را می توانید در وبسایت تایپوخط نیز در این لینک بخوانید: اگر...

خواندن این رشته برای هر مدیر ارشد لازم است!

خواندن این رشته برای هر مدیر ارشد لازم است!
من اگر در این مملکت کاره ای بودم، خواندن یک درس را برای مدیران ارشد ا...

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی مغربی

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی مغربی
این مطلب را می توانید در وبسایت تایپوخط نیز در این لینک بخوانید: اگر...

غیر تسلیم و "رضا" کو چاره‌ای؟

غیر تسلیم و "رضا" کو چاره‌ای؟
رضا آلاشتی را " رضاشاه کبیر" ساختند اما عظمت او به قدری بود که دامان خ...

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی

معرفی خطوط اسلامی- خط کوفی تزئینی
این مطلب را می توانید در وبسایت تایپوخط نیز در این لینک بخوانید: اگر...

حفظ میراث فرهنگی، جدیدترین خدمت فناوری زنجیره‌بلوک به بشریت

حفظ میراث فرهنگی، جدیدترین خدمت فناوری زنجیره‌بلوک به بشریت
پژوهشگران دانشگاه تسینگوا طرح جدیدی را پیشنهاد داده‌اند که در آن به ن...

معرفی خطوط اسلامی- خط محقق

معرفی خطوط اسلامی- خط محقق
خط محقق چگونه خطی است؟ چه ویژگی‌هایی دارد و شباهت‌ها و تفاوت‌های آن ن...