ویرگول
ورودثبت نام

حرکت

شروع نوشتن
پست‌ها: ۷۳.نویسندگان: ۶۱
جدیدترین‌ها
نفیسه رضایی افضلدرصفحات صبحگاهی·
۱۹ روز پیش

قدم اول

قدم اول برای رسیدن به هدفی بزرگ
قدم اول
کتابخواندن ۲ دقیقه
۲
۲