مطالب مرتبط با

روزمرگی

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۷

بیش از ۴۰ فعالیت برای دور شدن از روزمرگی

بیش از ۴۰ فعالیت برای دور شدن از روزمرگی
دیروز داشتم به این فکر می‌کردم که هر روز صبح پا می‌شم می‌رم سرکار، یک...

گاهی اوقات توی زندگی فقط به نوشتن ۳۰۰ کلمه نیاز داریم.

گاهی اوقات توی زندگی فقط به نوشتن ۳۰۰ کلمه نیاز داریم.
شما توی ویرگول مجبورین ۳۰۰ کلمه بنویسین. در غیر این صورت بهتون اجازه ن...

الف مثل آغاز

الف مثل آغاز
فکر میکنم همه آدم ها نیاز دارن که محیط امن داشته باشن، من محیط امن رو...