مطالب مرتبط با

روزمرگی

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۵

الف مثل آغاز

الف مثل آغاز
فکر میکنم همه آدم ها نیاز دارن که محیط امن داشته باشن، من محیط امن رو...