ویرگول
ورودثبت نام

سال

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۷۱.نویسندگان: ۲۲۸
جدیدترین‌ها
IranianPsycho·
۱۰ ساعت پیش

آنچه باید دربارۀ BURZUM و اندیشه اش بدانیم

سخنی کوتاه و به دور از خرافات و جوسازی های رسانه ای درباره گروه Burzum و پیدایش آن.
آنچه باید دربارۀ BURZUM و اندیشه اش بدانیم
موسیقیخواندن ۴ دقیقه
۰
۰