ویرگول
ورودثبت نام

سال ۱۴۰۲

شروع نوشتن
پست‌ها: ۴۹.نویسندگان: ۴۱
جدیدترین‌ها
فراز انرژی·
۲ روز پیش

عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ پتروشیمی پارس

گزارش مالی حسابرسی نشده سال ۱۴۰۲ شرکت پتروشیمی پارس بیانگر افزایش ۲۳ درصدی این برند استایرن مونومر است.
عملکرد مالی سال ۱۴۰۲ پتروشیمی پارس
خواندن ۱ دقیقه
۰
۰