ویرگول
ورودثبت نام

سیاهچاله

شروع نوشتن
پست‌ها: ۶۳.نویسندگان: ۳۳
جدیدترین‌ها
فرهاد دیرنگ·
۱ ماه پیش

در جستجوی سفیدچاله‌ها

سلامی از آن سو؛واقعاً چه اتفاقی در مرکز یک سیاهچاله می‌افتد؟آیا آسمان بالای سرمان واقعاً مملو از سفیدچاله است؟نوشته: کارلو روولّی
در جستجوی سفیدچاله‌ها
هوا فضاخواندن ۱۵ دقیقه
۲
۰