ویرگول
ورودثبت نام

شاهنامه

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۴۴.نویسندگان: ۹۹
جدیدترین‌ها
شاهنامه‌خوان تازه‌کار·
۷ روز پیش

رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال - شاهنامه فردوسی

کنیزکان رودابه به دنبال چاره می‌گردند و برای اینکه زال را به دام رودابه بیندازند، به محل اقامتگاه او می‌روند ...
رفتن کنیزکان رودابه به دیدن زال - شاهنامه فردوسی
تاریخخواندن ۲۰ دقیقه
۶
۲