من میدونم، کارمون تمومه!

من میدونم، کارمون تمومه!
دیروز جلسه معرفی طرح‌ها و رویه‌های جدید رو کنسل کردم. اگر بخوام با رسم...