مطالب مرتبط با

موسیقی کلاسیک

تعداد کل نوشته‌ها: ۷

کشیش موقرمز ویولن‌نواز!

کشیش موقرمز ویولن‌نواز!
معمولا بعد از اتمام امتحانات و با شروع فصل تابستان تصمیماتی برای چگونگ...