مطالب مرتبط با

موسیقی کلاسیک

تعداد کل نوشته‌ها: ۸

گوش دادن به راک و متال، بدون سردرد!

گوش دادن به راک و متال، بدون سردرد!
بسیاری با شنیدن نخستین کوبه‌های کوبنده‌ی این موسیقی، گرفتارِ آن خیزابه...

کشیش موقرمز ویولن‌نواز!

کشیش موقرمز ویولن‌نواز!
معمولا بعد از اتمام امتحانات و با شروع فصل تابستان تصمیماتی برای چگونگ...