ویرگول
ورودثبت نام

هنر

شروع نوشتن
پست‌ها: ۶۱۲۰.نویسندگان: ۲۹۴۳
جدیدترین‌ها
ناصراعظمی :نویسنده·
۱ روز پیش

داستان کوتاه( کارما)

کارمای خداوندی ،،داستان کوتاه یک قاضی ستمگر است .که در دوران قاضی گریش ظلم وستم بسیاری بر مردم روا کرد .امادرآخر دست حسابگر روزگار به…یرسد
داستان کوتاه( کارما)
نویسندگیخواندن ۴ دقیقه
۲
۲