مهندس کامپیوتر- علاقه مند به ادبیات و نویسندگی - عکاسی و روانشناسی