مهندس کامپیوتر- علاقه مند به ادبیات ، نویسندگی ، عکاسی و روانشناسی - insta : maryampejman