در قله 20 سالگی ازاد شده از #بردگی_کنکور به دنبال کشف استعداد خودم هستم. منو در اینستاگرام فالو کنید. [email protected]