هم بنیانگذار تقویم بادصبا ، برنامه نویس ، مدیر اسکرام ، مدیر محصول ، تحلیلگر ، عاشق ادبیات ، علاقه مند به داده کاوی بویژه مبحث تحلیل سبد خرید ، کسی که تموم تلاششو برای بهبود کرد و میکنه