مجله‌ی واقعیت افزوده‌ی "آدرنالین"، اولین مجله‌ی تماماً واقعیت افزوده‌ی ایران | کاری از انجمن بازی‌سازی دانشگاه باهنر کرمان، با همکاری استدیو "به‌یاد" و اپلیکیشن "زردنبو" | اجازه‌ی دسترسی از کافه‌بازار