مدیر فروش اپراتور پیام صوتی نوانک. فروش همیشه به عنوان یکی از علاقه مندی های من بوده و از دوران کودکی تا امروز در هر مقطع و زمانی این تنها کاری بوده که تونستم انجامش بدم.