دانشجوی کامپیوترم. کارم تولید محتواس خصوصا تو حوزه بازاریابی نوین. گیمیفیکیشن. گاهی به تحلیل بازار ناخنک میزنم. گاهی هم نویسنده. @boks company