گیمر و علاقه‌مند به حوزه‌ی سرگرمی. کمی‌ هم نویسنده.