صلی الله علیک یا اباصالح المهدی. لیسانس مدیریت بازرگانی - علاقه مند به روانشناسی - در انتظار فرج