مدیرعامل استارت آپ آرسیس، علاقمند به دانش مدیریت، برنامه نویس و در جستجوی راه خود