دبیر سرویس استارت‌آپ‌ها، روزنامه فناوران/ دبیر توان تک