به شرط حیات، هرروز ترجمه بخشی از مقتل لهوف. فقط توقع زیادی از یه دانشجوی ساده نداشته باشید. شکراً