استودیو بازی سازی بهشت یک استودیو تولید بازی ویدیویی در بسترهای Android و iOS و دسکتاپ است که فعالیت های خود را بر پایه ی فرهنگسازی بنا نهاده و گیمیفیکیشن را عنصر اصلی تاثیرگذار در آموزش می داند.