سال ها در دنیای هنر و تئاتر و مهندسی، با مخاطب و محتوا و خلاقیت سر و کار داشتم و در کسب و کارم راهکارهای مدیریت و بازاریابی رو تجربه میکردم. تمرکزم در سال های اخیر:بازاریابی دیجیتال، خلاقیت و منتورینگ