بیزنس‌گردی که معتقده زیرزمین‌های تاریک، آینده کسب‌وکارهای اینترنتی خواهند بود و افرادی در آن کار می‌کنند که ذهنیت‌شون تصرف دنیاست؛ آخه در اینترنتی آدمم میشه فروخت چه برسه به تصرف و... .