مطالب مرتبط با

دانشگاه

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۳۵

کار‌آفرینی و دانشگاه کارآفرین. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کارآفرینی در دانشگاه

کار‌آفرینی و دانشگاه کارآفرین. بررسی فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی کارآفرینی در دانشگاه
همان‌طور که می‌دانیم هر مهندس فارغ‌التحصیل از دانشگاه، سه راه برای ورو...

پدر پولدار پدر بی پول

تفاوت روش خرید لوازم و قطعات کامپیوتری در دانشگاه عباسپور و صندوق بازن...