مطالب مرتبط با

شعر

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۴

بمان!

«بمان!تو که اینقدر زیبایی،لحظه ای بمان...!»گمان می کنید این جمله ی زیب...

آن نقطه ی روشن

چنگیز یک تنهبه شهر من حمله کردو تو را به یغما بردو من دیدمآن تکه ی روش...

شهرام شیدایی

شهرام شیدایی
تولد ۲۳خرداد ۱۳۴۶ سراب - سرطان عشقمرگ ۲آذرماه ۱۳۸۸ تهران - سرطان مری۷۷...

این من کیست

غالباً نطفه‌ی خردادی‌ها را در نیمه شبی شهریوری بسته‌اند. (به نقل از عل...