ویرگول
ورودثبت نام

طراحی محصول

شروع نوشتن
پست‌ها: ۳۹۳.نویسندگان: ۲۳۰
جدیدترین‌ها
Sara Ghasemi·
۵ روز پیش

دو روی سکه‌ی استخدام و مصاحبه در طراحی محصول

نگاه دوجانبه به استخدام و مصاحبه، هم از سوی مصاحبه کننده هم مصاحبه شونده‌‌ در طراحی محصول. مهم‌ترین نکات تاثیرگذاری رزومه و مصاحبه و پورتفو
دو روی سکه‌ی استخدام و مصاحبه در طراحی محصول
شغل و کارخواندن ۷ دقیقه
۱
۰