وقتایی که صدای تق تق کیبوردم تو ویرگول نمیاد، یا مشغول نوشتن تو websima.academy هستم یا دارم کتابای روان درمانی و فلسفی (یالوم، دوباتن) میخونم.