تو بچگی دوست داشتم نویسنده بشم، الان دانشجوی داروسازیم. از آینده خبری در دسترس نیست.