آینده پژوه / طراحی تجربه یه جور طراحی آینده است. دارم یاد می‌گیرم انسانها چطور فکر می کنند، انتخاب می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و آینده‌ رو می‌سازند. پس لازمه یادآوری کنم: آینده همین جاست!