از سلاطین ریفلاکس بانوان ,غیر کمالگرایی که مادرش کمالگرا بود وهمچنین ... دارای یک کمربند سفید در زمینه بوکسینگ روی بالشت


کمدی زردکمرنگ(خیلی کمرنگ)

کمدی زردکمرنگ(خیلی کمرنگ)
از اونجایی که امروز تعطیله و جدیدا خیلی این دور و بر تعطیل میکنن همه چ...

برای متن پنج جمله ای عنوان نمیگذارند

برای متن پنج جمله ای عنوان نمیگذارند
از نظر سلبریتی ...اونقدر غنی هستم که میدونم دوستم ۶،۷ سال پیش وقتی میخ...

اما کجاش به چین میرسه؟

اما کجاش به چین میرسه؟
هفت سالم که بود رفتیم چین، میشه گفت اولین مسافرت واقعیم بود.البته یک س...

things i find overrated(persian version!)

بهترین برابر فارسیش میشه مبالغه امیز که متاسفانه اون هم عربیهچیزهایی ک...

مروری بر نوشته های قدیمی ، درستشم همینه

*بخش دوم را بهتر از بخش اول بخوانيد*نوشتن فقط با زبان مادري از عمق دل...

میکونوس یا کندوان ! مسئله این است

میکونوس یا کندوان ! مسئله این است
میکونوس ، یکی از جزایر یوناناز اون جاهایی که باید قبل از مرگت ببینی ،...