می‌نویسم برای آدم‌ها و ماشین‌ها - توییتر: twitter.com/mojtaba2a