یک عدد مدیر محصول که قبلش اندروید میزدم، دستی هم بر بکند و طراحی UI/UX داشتم. قبل اونم علاقه وافری به رباتیک داشتم. اینجام تا تجربه هامو با بقیه به اشتراک بگذارم.