هر روز فرصتی زیبا و تکرار نشدنیست..اینجا محلی برای دل نوشته ودست نوشته های کاری,روزمرگی و تجارب هر آنچه که از قلب و ذهن من بیرون می آید است..