اهل تهران .علاقمند به کوهنوردی و طبیعت گردی.دانشجوی!!پزشکی.یک دوربینِ بریج برای ایرانگردی .در حدِ حوصله اهلِ خواندن و نوشتن.عاشقِ سیگارِ برگ ولی نمیکشم خیلی!و تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند...


من خستم لعنتی،خسته!

بسم اللهخستگی،طبق تعریفش باید احساسی باشه که بعد از یکسری فعالیت-از هر...

مرگِ نوجوونی!

زنجان کلا یه کتاب فروشی خوب داره که خب من که به خاطر درس باید!زنجان زن...

زنده ام؟

بسم اللهدیروز با یازده نفر از دوستانم رفته بودیم سمت دریاچه تار و هویر...

شیلاندر

بسم اللهچند روزی شده که مجبور شدم برای یه امتحان عملی بمونم زنجان و ب...

حماقت؛درد یا افتخار؟

من دانشجوی این کشور در رشته ی پزشکی هستم.در ایران آزمون ورود به رشته...