کارآفرین و سرمایه‌گذار ایرانی‌ که در زمینه‌های عام‌المنفعه فعالیت دارد و به عنوان یک «فرصت‌آفرین» شناخته شده است.