ببخشید که دروغ گفتم...

ببخشید که دروغ گفتم...
علیرغم اینکه اولین کسب‌و‌کارم در فضای اینترنت، بیش از 12 سال پیش راه ا...