کارت پایان خدمت، آغاز سربازی راستکی‌ست. عضو تیم «روبه‌راه»