علاقه‌مند به تلفیق سه‌حوزه‌ی «برنامه‌نویسی» و «ریاضی» و «علوم انسانی»