یک آخوند اقتصاد خوانده و علاقمند به فیزیک، هوش مصنوعی، برنامه نویسی و کارآفرینی