چرا صباویژن در ویرگول انتشارات راه‌اندازی کرد؟

چرا صباویژن در ویرگول انتشارات راه‌اندازی کرد؟
چرا صباویژن دنبال راه‌اندازی انتشارات ویرگول رفت و انتشارات در ویرگول،...