ویرگول
ورودثبت نام

اضافه وزن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۸۴.نویسندگان: ۱۴۱
جدیدترین‌ها
مینوشکا·
۹ روز پیش

بریده هایی از ذهنی گمگشته۱

زل زده بودم به پاهایم!نمیدانم نشسته بودم، درازکشیده بودم یا داشتم راه میرفتم ،فقط میدانم زل زده بودم به پاهایم و ازهرجهت ،به هرچیزی که نگاه…
بریده هایی از ذهنی گمگشته۱
خواندن ۲ دقیقه
۰
۰