ویرگول
ورودثبت نام

اوشو

شروع نوشتن
پست‌ها: ۱۱۷.نویسندگان: ۱۰
جدیدترین‌ها
امیرحسین·
۳ ماه پیش

سروری غمناک

سمفونی ای از غم، که حاصلش سروری غمناک بود. من مینوازمُ، دلم میخواندُ، دلِ دلم گوش میدهد.
سروری غمناک
فلسفهخواندن ۳ دقیقه
۱۱
۲