ویرگول
ورودثبت نام

جنگ اوکراین

شروع نوشتن
پست‌ها: ۵۰.نویسندگان: ۲۵
جدیدترین‌ها
سپهر سمیعی·
۱۵ روز پیش

تصاعد تنش میان روسیه و غرب

پس از شکست ضد حمله بزرگ اوکراین علیه نیروهای روسیه، ارتش روسیه از لاک دفاعی خارج شده و وارد فاز تهاجمی شده است. فرسایش شدید نیروهای ارتش او…
تصاعد تنش میان روسیه و غرب
سیاستخواندن ۶ دقیقه
۱۲
۷