مطالب مرتبط با

داستان

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۷۲

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی،من خود را کی ضربه مغزی نمودی؟!(طنز علمی)

گر عشق نبودی و غم عشق نبودی،من خود را کی ضربه مغزی نمودی؟!(طنز علمی)
در میون این همه موجوداتی که خدا خلق کرده،قرعه سوسک را به نام من دیوانه...