مطالب مرتبط با

داستان

تعداد کل نوشته‌ها: ۳۳۴

یک جای خالی

زبانش را در دهان چرخاند. جای خالی دندانی را حس کرد. دندانش کنده شده بو...

داستان من و عمو موئی

این داستان رو کسانی که درگیر کیست موئی شدن خیلی خوب درک می کنن

مریم در مریم دویده

مریم در مریم دویده
کلیسای وانک اصفهان آن‌جا ایستاده بودیم. دستانت سرد بودند و دستان من گر...

اینستاگرام ما را لو می دهد...

این روزها داستان زندگی شخص به شخص ما آدم ها در هر گوشه از کرۀ زمین چ...

داستان بی پایان مهاجرت من

داستان بی پایان مهاجرت من
یه سری داستان کوچولو کوچولو که به هم وصل می شن و زندگی من رو می سازن و...