مطالب مرتبط با

روانشناسی

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۹۱

خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو!

خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو!
◄ «کارل‌ گوستاو یونگ» با الهام از...

♦ بگذارید فرزندانتان زیر باران برقصند! ♦

♦ بگذارید فرزندانتان زیر باران برقصند! ♦
یك انسان شاد انسانی غیرخشن است.وقتی‌که كودك را درك كنی، كودك تو را در...

♦ به كودكان‌ آزادی بدهید نه الگوی زندگی ♦

♦ به كودكان‌ آزادی بدهید نه الگوی زندگی ♦
◄ چهره‌ی اصیل هر كودك، چهره‌ای خداگونه است. البته، خدای من خدایی مسیحی...

♦ همیشه نگو «نكن!» ♦

♦ همیشه نگو «نكن!» ♦
◄ چه خوب است كه گل‌ها به آموزگاران و رهبران و سیاست‌كارهای شما گوش نمی...

♦ رویا را از كودكان نگیرید! ♦

♦ رویا را از كودكان نگیرید! ♦
◄ كودكان برای «انطباق با واقعیت» به رویا نیاز دارند.هر کودک، به‌ویژه...