ویرگول
ورودثبت نام

عزت نفس

شروع نوشتن
پست‌ها: ۵۰۲.نویسندگان: ۳۱۸
جدیدترین‌ها
بنیاد آموزشی کالج·
۴ روز پیش

عدم توانایی در عذرخواهی ،نشانه آشکار ناامنی

عدمِ توانایی در عذرخواهی، ریشه در ناامنی دارد. فردی که از پذیرشِ اشتباه خود واهمه دارد، در اعماق وجودش با عزت نفسِ ضعیف روبه رو است.
عدم توانایی در عذرخواهی ،نشانه آشکار ناامنی
رابطهخواندن ۲ دقیقه
۳
۰