ویرگول
ورودثبت نام

نوشتن

شروع نوشتن
پست‌ها: ۲۵۷۰.نویسندگان: ۱۰۹۲
جدیدترین‌ها
محمود دلیر عبدی نیا - روانشناس تربیتی·
۹ ساعت پیش

چگونه نوشتن روان ما را تسکین می دهد

نکات کلیدینوشتن بیانی ابزاری دگرگون کننده برای معناسازی است.نوشتن خبر از درون می دهد.نوشتن از دیدگاه های مختلف بینش های جدیدی را ارائه می د…
چگونه نوشتن روان ما  را تسکین می دهد
سلامت روانیخواندن ۴ دقیقه
۰
۰