مطالب مرتبط با

هدف

تعداد کل نوشته‌ها: ۷۷

چرا بعد از نوشتن چند پست در ویرگول متوقف می‌شویم؟

چرا بعد از نوشتن چند پست در ویرگول متوقف می‌شویم؟
حقیقت این است که این مشکل فقط در نوشتن پست در ویرگول اتفاق نمی‌افتد. د...

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.

من به آینده می اندیشم اما تو حتی نمیدونی آخرهفته چیکارکنی.
از وقتی شروع کردم اینجا نوشتن و چارتا لایک گرفتم. توقع ام از خودم بیشت...